Treenighalli kasutamise kord

 

Halli kasutaja on kohustatud:
 

  • Tagama inventari säilimise pärast oma treeningu/koolituse lõppu
  • Koristama oma koera/koerte väljaheited
  • Tagama, et koer oleks nõuetekohaselt vaktsineeritud ja halli tulles terve
  • Tagama, et tema koer/koerad ei vigastaks teisi koeri ja inimesi
  • Halli tulles on koer rihma otsas ja ei sega teiste koolitustundi, kes on antud hetkel platsil
  • Alluma hallis viibivate treenerite  korraldustele
  • Parkima auto ainult selleks ettenähtud kohta


  •